OTP ARANYPONT(Y) PROGRAMSZABÁLYZAT

Az OTP Aranypont(y) Program (továbbiakban Program) az OTP Bank Nyrt. által működtetett program, amely keretében a résztvevők a jelen OTP Aranypont(y) Programszabályzatban (továbbiakban Programszabályzat) meghatározott módon, feltételekkel pontokat gyűjthetnek, amelyet a www.otparanyponty.hu webáruházban található termékekre és szolgáltatásokra válthatnak be.

A jelen Programszabályzat az OTP Bank Nyrt., a Grupo Marketinnova Hungría Kft. és az OTP Bank Nyrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, illetve szabályosan bejelentett közvetítő partnerek (ügynökvállalkozások, alügynök vállalkozások, valamint értékesítők) (továbbiakban Felhasználó) között, a webáruház használata - különösen a regisztráció és a pontbeváltás - során létrejövő kapcsolatokat, feltételeket és az ahhoz kapcsolódó folyamatokat szabályozza.Jelen programszabályzat módosítását a 2022. június 01-től bevezetett OTP Platina és Gyémánt Partner Program szabályzat változások indokolják.

A Felhasználó a webáruházban történő pontbeváltás esetén elfogadja a jelen Programszabályzatban foglaltakat.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

 1. A webáruház tulajdonosának adatai:

Név: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-10-041585

Adószám: 10537914-4-44

Csoportazonosító: 17780010-5-44

Közösségi adószám: HU17780010

KSH szám: 10537914-6419-114-01

Web: www.otparanyponty.hu

Email: otppartner@otpbank.hu

Továbbiakban OTP Bank

 1. A webáruház üzemeltetőjének adatai: Név: Grupo Marketinnova Hungría Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-175255; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 24646417-2-41

Közösségi adószám: HU 24646417

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 555/2014

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-77132/2014

Web: www.marketinnova.com

Email: info@otparanyponty.hu

Telefon: +36 70 90 75 909

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@otparanyponty.hu

Továbbiakban Üzemeltető

 1. Felhasználói adatokkal és összegyűjtött pontértékekkel kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Név: OTP Bank Nyrt. Külső Értékesítési Főosztály

Cím: 1131 Budapest, Babér u. 9.

Email cím: otppartner@otpbank.hu

 1. A webáruház működésével, a termékekkel, a kiszállítással, a jótállással kapcsolatos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Név: Grupo Marketinnova Hungría Kft.

Email: info@otparanyponty.hu

Telefon: +36 70 90 75 909II. PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL, REGISZTRÁCIÓ, BELÉPÉS

Az OTP Aranypont(y) Programban kizárólag az OTP Bankkal szerződéses kapcsolatban álló, illetve szabályosan bejelentett, valamint érvényes törzsszámmal rendelkező ügynökvállalkozások, alügynök vállalkozások, valamint értékesítők vehetnek részt a Programszabályzatban foglalt jogosultságokkal, amennyiben a weboldalon regisztrálnak és ennek során a Programszabályzatot, illetve az abban foglalt feltételeket maradéktalanul elfogadják és teljesítik. A Felhasználónak a regisztrációra legelőször az OTP Bankkal történő szerződéskötés, valamint bejelentést követő hónap 4. munkanapján nyílik lehetősége.

A www.otparanyponty.hu webáruházba kizárólag az OTP Bank által kiadott, érvényes törzsszámmal lehet belépni, a belépés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a szükséges adatokat teljes körűen meg kell adnia a regisztrációhoz, valamint a pontbeváltáshoz.

A regisztrált, értékesítői jogosultsággal rendelkező Felhasználók adatai automatikusan rögzítésre kerülnek a webáruház Személyes adatok részében. A későbbi bejelentkezéskor az adatok többsége módosítható.

1. Jogosultsági rendszer:

A törzsszámok alapján kétféle felhasználói jogosultsági kört különböztetünk meg, amely a weboldal használatát tekintve eltérő jogokat biztosít a Felhasználók számára.

 1. Vásárlási jogosultság: Az az értékesítői törzsszámmal rendelkező természetes személy Felhasználó, aki pontokat gyűjthet, olvasási és pontbeváltási jogosultsággal rendelkezik.

 2. Megtekintési jogosultság: Az a céges törzsszámmal rendelkező ügynökvállalkozás, vagy alügynök vállalkozás Felhasználó, aki pontokat nem gyűjt, ezért pontbeváltásra nem válik jogosulttá, azonban a weboldal olvasására van lehetősége.

A Felhasználó jogosultsága megszűnik értékesítői törzsszámmal rendelkező vásárlási jogosultság esetén, amennyiben az értékesítő természetes személy Felhasználó törzsszámának érvényessége megszűnik, akkor az érintett Felhasználó profiljához beállításra kerül, hogy az addig összegyűjtött pontjai az érvényesség megszűnését követő hónap utolsó napjáig használhatja fel, valamint az Üzemeltető erről emailben értesítést küld a Felhasználónak. A megszűnést követő hónap utolsó napját követő munkanapon az Üzemeltető törli a webáruházból az érintett törzsszámhoz tartozó Felhasználói profilt, a még fel nem használt pontokkal együtt. Az így fel nem használt pontok további felhasználására a továbbiakban lehetőség nincs.

Törzsszám változás és kumulálás szabályai:

Ha valamely vásárlási jogosultsággal rendelkező Felhasználó törzsszámot vált a régi törzsszám megszűnését követő hónap utolsó napjáig, akkor a régi és az új törzsszámon szerzett pontértékei automatikusan összeadódnak. Ebben az esetben a régi törzsszám automatikusan megszűnik és törlődik a weboldalról, továbbá az új törzsszámhoz tartozó profilhoz a régi pontérték hozzáadódik. Amennyiben az vásárlási jogosultsággal rendelkező Felhasználó a régi törzsszámának megszűnését követő hónap utolsó napjáig nem rendelkezik új, érvényes törzsszámmal, abban az esetben nem kérheti a törzsszámok közötti pontátvezetést.

2. Belépési metodika: 1. Regisztráció:Ezt követően a belépő Felhasználónak meg kell ismernie és ezt követően el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót, valamint a Programszabályzatot, a weboldalon elhelyezett checkbox bejelölésével és csak ezt követően tud belépni a weboldalra.

Következő lépésként a weboldal kötelező jelleggel bekéri a következő adatokat a Felhasználó azonosítása érdekében:

Az adatok megadását követően a Felhasználónak kötelező jelleggel meg kell változtatnia a kezdeti jelszavát, enélkül nem léphet tovább a regisztrációs folyamatban.

Az adatok megadása és a kötelező lépések elvégzése után a Felhasználó véglegesíti a regisztrációt. Ezen a ponton a weboldal küld a megadott email címre egy megerősítést kérő üzenetet és linket, amire rákattintva a Felhasználó a kezdő, statikus oldalra jut, ahonnan az email cím, a törzsszám és az új jelszavának megadásával beléphet a weboldalra.

Belépési probléma kapcsán felkereshető: az OTP Bank Nyrt. Külső Értékesítési Főosztálya.

  1. megadott adatok a vásárlási jogosultsággal rendelkező Felhasználó esetén a weboldalon elhelyezett, a Felhasználó saját fiókjában, a Személyes adatok menüpont alatt kerülnek eltárolásra. A profilba történő belépéssel, vagy a pontbeváltási folyamat közben - a pontbeváltás véglegesítése előtt - a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy bizonyos adatait bármikor szabadon módosíthassa, kivéve törzsszám, pontérték, amely adatok nem módosíthatóak.

 1. Belépés, elfelejtett jelszó:Három sikertelen belépési kísérletet követően a rendszer egy órára kitiltja a Felhasználót. Újbóli belépéssel csak az egy órás időtartam lejártát követően lehet próbálkozni.

Amennyiben a Felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor lehetősége van új jelszót kérni az ’Elfelejtette a jelszavát?’ szövegre kattintva, a regisztrált e-mail cím megadásával.

A rendszer a következők szerint működik biztonsági okokból:III. PONTBEVÁLTÁS, TERMÉK ÁTADÁSA, TÁJÉKOZTATÁS

 1. Pontszerzés:

Pontokat kizárólag a vásárlási jogosultsággal rendelkező Felhasználók szerezhetnek és válthatnak be. A Felhasználók az 1. számú melléklet szerinti termékek vonatkozásában, az abban foglalt feltételekkel a feltüntetett pontokat gyűjtik. A pontok a weboldalra havi szinten kerülnek betöltésre és a Felhasználók saját fiókjában a „Pontjaim” menüpont alatt kerülnek feltüntetésre. Az adott havi jutalék elszámolási időszakban kapott Felhasználói pontok a jutalék elszámolás hónapjában, a jutalék elszámolást követően töltődnek be (a termékek igénybeadásának időpontja nem kerül figyelembevételre) a Felhasználó profiljába, amennyiben a felhasználó az adott hónapban legalább 7 pontot szerzett (azon felhasználó, aki 7 pontnál kevesebb pontot gyűjtött az adott hónapban, a pontjai nem kerülnek jóváírásra (amennyiben a felhasználónak az adott hónapban 7 pontál kevesebb pontja van, az a következő hónapra nem vihető tovább, a 7 pontos minimumhatár havonta kerül kiértékelésre)).

Az ügynökvállalkozás Felhasználó a 2022. május 31-ig összegyűjtött pontokat 2022. június 30-ig válthatja be.A Felhasználó az összegyűjtött pontjait korlátozás nélkül mindaddig felhasználhatja, amíg érvényes törzsszámmal rendelkezik, figyelemmel a jelen Programszabályzat II/1. pontjában foglaltakra, valamint jelen pont alábbi rendelkezéseire:

Az előző mondatban foglaltak alól kivételt képeznek azon értékesítői törzsszámmal rendelkező Felhasználók (vagy lehetséges Felhasználók), akik az alábbi kritériumok valamelyikének megfelelnek:

Ezek alapján a 2022. április havi jutalék elszámolás után járó pontok betöltése után, legkésőbb 2022. 05.31-ig azon felhasználók pontértékei, akik a fenti szabálynak megfelelnek, elévülnek és a későbbiekben nem felhasználhatók.

 1. Pontbeváltás lépései:

  1. Válassza ki a terméket.

  2. Helyezze a „Kosárba” a megrendelni kívánt terméket.

  3. Ha még több terméket kíván vásárolni, kattintson a ’Vissza’ gombra.

  4. Az összes megrendelni kívánt termék kiválasztása után kattintson a ’Továbblépés vagy a Pontbeváltás’ gombra.A pontbeváltás és megrendelés folyamata 3 lépésben:1. lépés: Nézze meg lentebb, hogy hány pontja van jelenleg és hány pontba kerülnének a termékei, amiket meg szeretne rendelni.

2. lépés: A pontbeváltó mezőbe írja be a pontok számát, amik a rendelés véglegesítéséhez szükségesek.

3. lépés: Kattintson rá a lila ’BEVÁLTÁS’ gombra! Ekkor pontjai beváltásra kerülnek.Megjegyzés 1: a pontok sikeres beváltását követően a rendelés véglegesítéséhez kérjük, hogy görgessen végig az oldalon!

Megjegyzés 2: ha a pontok beváltása után úgy dönt, hogy most mégsem adja le a rendelését (tehát nem használja fel a már beváltott pontjait), úgy kérjük kattintson a vörös TÖRLÉS gombra, így azok visszaváltásra kerülnek.  1. Az első pontbeváltás alkalmával adja meg a kért adatokat (kötelező).

  2. Kérjük, fogadja el az adatok helyességére vonatkozó nyilatkozatot.

  3. Ellenőrizze a lakcímet és a szállítási címet. Amennyiben szükséges, frissítse azokat.

  4. Írja be a megjegyzéseit, amennyiben vannak.

  5. A megrendelés véglegesítéséhez kérjük, fogadja el az Adatkezelési tájékoztatót és a Programszabályzatot.

  6. Véglegesítse megrendelését a ’Rendelés megerősítése’ gombra kattintva.A Felhasználó által hibásan megadott adatok miatti nem megfelelő teljesítés esetén sem az OTP Bank, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget a keletkezett károkért.

A megrendelés beérkezéséről a rendszer azonnal, elektronikus levélben automatikus gépi visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott email címre.

A webáruház lehetőséget/eszközöket biztosít az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához. Ennek keretében, a pontbeváltási folyamat közben és közvetlenül a pontbeváltás véglegesítése előtt is lehetőség van a kosár tartalmának és a megadott adatok ellenőrzésére és módosítására.

3. Termék kiszállítása, átvétele

A Felhasználók az OTP Banktól kapott pontjaik beváltásával jutnak a kiválasztott termékekhez. Egyéb fizetési lehetőség alkalmazása nem lehetséges.

A webáruházban az egyes termékek esetében megjelenített pontszámok tartalmazzák az általános forgalmi adót és a kiszállítás költségét.

Az egyes termékek közvetítése után az 1. sz. melléklet szerinti pontszámok illetik meg a vásárlási jogosultsággal rendelkező Felhasználókat.

A megrendelt termékeket az Üzemeltető Magyarország területén ingyenesen juttatja el a Felhasználókhoz logisztikai szolgáltatókkal történő házhozszállítással, a pontbeváltás napjától számított 15 munkanapon belül. A logisztikai szolgáltató - a megrendeléshez tartozó egyszeri kézbesítés keretében - kettő alkalommal kísérli meg a Felhasználó elérését, a megrendelt termék átadását.

Minimum rendelési pontérték: 10 pont, tehát a Felhasználók kizárólag 10 pont összegyűjtése esetén tudja pontjait beváltani és megrendelést leadni, függetlenül attól, hogy alacsonyabb pontértékű termék is megtalálható a webáruházban.

A Felhasználó kötelessége, hogy átvételkor győződjön meg a csomag sértetlenségéről és az Üzemeltető megfelelő teljesítése esetén írja alá az átvételi elismervényt. Ennek elmulasztása esetén a Felhasználó nem élhet a sérült csomagolásból eredő károkkal kapcsolatos kártérítési igényével.

Amennyiben a csomagoláson sérülést tapasztal, kérjük, hogy vetessen fel jegyzőkönyvet a logisztikai szolgáltató munkatársával.

A termékek sértetlen kiszállításáért az Üzemeltető szerződött logisztikai szolgáltatója felel.

A kiszállítás alkalmával a jogszabályoknak történő megfelelés, a károk megelőzése, illetve a kézbesítés dokumentálása érdekében a logisztikai szolgáltató jogosult a küldemény átvevőjét a személyazonosságának igazolására alkalmas okmány bemutatására kötelezni, valamint az átvevő által felmutatott okmány elnevezését, betűjelét és számát rögzíteni, illetve jogosult a küldemény átadását megtagadni, amennyiben az átvevő ezen felhívásoknak nem tesz eleget, vagy a logisztikai szolgáltató eljárásához nem járul hozzá.

Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget, ha a megrendelt termék kiszállítása a Felhasználó hibájából (adatbeviteli hiba miatti nem megfelelő címzés vagy a Felhasználó elérhetetlensége miatti nem teljesítés) nem teljesül.

Abban az esetben, ha egy termék kézbesítése késik, az Üzemeltető a termék jogosultját erről tájékoztatja, továbbá arról, hogy a késés az OTP Bankon kívül álló okok miatt következett be.

Magánszemély Felhasználók adózása: Az OTP Bank a magánszemély Felhasználó (értékesítői törzsszámmal rendelkező természetes személy) által átvett termék/szolgáltatás értékét terhelő személyi jövedelemadót átvállalja és megfizeti a Felhasználó helyett, melyről adóigazolást állít ki és küld meg postai úton a Felhasználó részére.

Az átadott termékkel juttatott jövedelem összevonandó, egyéb jövedelemnek minősül. A termék összege nettó jövedelemnek számít, amely után a személyi jövedelemadót az OTP Bank, mint kifizető megállapítja, illetve megfizeti az Adóhatóság részére. A juttatás után az OTP Bankot terhelő szociális hozzájárulási adó az OTP Bank által megfizetésre, valamint bevallásra kerül az Adóhatóság felé. Az átvett termék után a magánszemély Felhasználókat a fentiek miatt további adófizetési kötelezettség nem terheli. A Felhasználó kötelezettsége ellenőrizni, hogy a termékek átvételének tárgyévéről, az Adóhatóság által készített személyi jövedelemadó bevallásában a jövedelem szerepel-e a Szervező által kiadott igazolás adataival. Amennyiben az Adóhatóság által elkészített személyi jövedelemadó bevallásban az így szerzett jövedelem nem szerepel vagy rossz összegben szerepel, úgy a résztvevő kötelessége azt kiegészíteni és jóváhagyni a bevallási határidőig.

4. Hírlevél, tájékoztató email küldése

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető hírleveleket küldjön részére. A Felhasználó a ’Fiókom’ menü ’E-mail, jelszó, hírlevél kezelés’ menüpontjában lévő megfelelő check box kiválasztásával kérheti a hírlevelek küldését, vagy annak megszüntetését.

A Felhasználó a regisztrálás során a Programszabályzat elfogadásával automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank és/vagy az Üzemeltető tájékoztató emaileket küldjön részére, amelyben:

 1. tájékoztatást kap, hogy pontokkal gazdagodik az adott hónapban. A tájékoztató email tartalmazza a felhívást arra vonatkozóan, hogy új pontjai töltődtek a profiljába és keresse fel a weboldalt pontjai ellenőrzése, továbbá azok esetleges beváltása érdekében.

 2. tájékoztatást kap, amennyiben a megrendelésében bármilyen változás történik a megrendelést követően a kiszállításig.

 3. tájékoztatást kap, amennyiben a pontbeváltási lehetőségének időtartama korlátozásra kerül, továbbá arról, hogy összegyűjtött pontjait meddig tudja felhasználni.

A tájékoztató emailekről való leiratkozásra nincs lehetőség.

IV. ADATVÉDELEM

Az OTP Aranypont(y) Program keretében kezelt adatokról a jelen Programszabályzat mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.V. GARANCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

 1. Panaszkezelés

Üzemeltető rendelkezik az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű biztosításához szükséges háttérrel és szolgáltat egy telefonos, valamint egy email elérhetőséget, amelyen munkanapokon, 09:00-17:00 között fogadni tudja a Webáruház felhasználóinak esetleges megkereséseit.

Írásban, elektronikus levélben, vagy postai úton az alábbi elérhetőségeken.

Név:

Grupo Marketinnova Hungría Kft.

Levelezési cím:

1138 Budapest, Népfürdő u.22.

Email:

info@otparanyponty.hu

Telefonszám:


+36 70 90 75 909 (munkanapokon 09:00-17:00 között)

 1. Jótállás, elállás, szavatosság

Az OTP Aranypont(y) program keretében a Felhasználók és az OTP Bank között nem jön létre távollévők között kötött szerződés. A Felhasználókat nem illeti meg az elállási jog.A termék átadását követően a Vállalkozó generál egy, a termék átadását/átvételét igazoló dokumentumot, melyet szükség esetén megküld a közvetítő partnereknek. Ezzel a dokumentummal tudják majd a közvetítő partnerek a garanciális igényeiket érvényesíteni.

Meghibásodás esetén a Felhasználó a panaszkezelés címnél feltüntetett telefonszámon kérhet tájékoztatást.A fogyasztó jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályozza, a Felek ezen jogszabályokban előírtakat tekintik irányadónak.

Az Üzemeltető szavatosságot és jótállást vállal az általa forgalomba hozott termékekre. Az OTP Bank mentesül mindenféle, a termékek végfelhasználói által támasztott szavatossági és jótállási igény kezelése alól, illetve az OTP Bank nem felelős az Üzemeltető esetleges hibás teljesítéséért.

Az Üzemeltető felelősséget vállal minden, az általa forgalmazott termékek gyártásával, minőségi- biztonsági-egészségügyi megfelelésével kapcsolatos előírás teljesítéséért, továbbá teljes körűen mentesíti az OTP Bankot bármely, harmadik fél által benyújtott panasz kezelése alól.

Az Üzemeltető felelős bármilyen harmadik féltől érkező panasz kezeléséért, amely az Üzemeltető adatkezelésével, a Webáruház működésével, működtetésével és a Webáruház Üzemeltető által biztosított szolgáltatásaival kapcsolatos, illetve azokért, amelyek a termékek átadását követően keletkeznek, mentesítve az OTP Bankot bármilyen, többek közt a jótállási és szavatossági igény érvényesítéséből származó felelősség, költség és kártérítés megfizetése alól.

VI. A PROGRAM HATÁLYA, IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA

1. Programszabályzat hatálya, módosítása

Jelen Programszabályzat 2022. június 01. napjától hatályos.

A Program részletes feltételeit jelen Programszabályzat tartalmazza, hatálya kiterjed a Programot meghirdető OTP Bank, a webáruházat működtető Üzemeltetőre, valamint a Programban részt vevő, illetve abba bekapcsolódó Felhasználó viszonyára.

Az OTP Bank fenntartja magának a Programszabályzat és annak mellékleteinek mindenkori egyoldalú módosításának jogát, azzal, hogy a mindenkor hatályos Programszabályzatot a változás, kiegészítés hatálybalépése előtt 15 nappal kihirdeti. Kihirdetésnek minősül a www.otpbank/partner oldalon történő megjelentetés, továbbá a hírlevél útján történő tájékoztatás.

A Programszabályzat megtekinthető a webáruház felületén, valamint a www.otpbank/partner honlapon egyaránt.

2. Program időtartama, megszűnése

A Program határozatlan időtartamú, megszüntetésére kizárólag az OTP Bank jogosult. Ilyen döntéséről a résztvevőket – a Program megszűnését – legalább 1 hónappal megelőzően az OTP Bank értesíti. Az értesítés a www.otpbank/partner honlapon kifüggesztésre kerül. Az értesítés tartalmazza a Program megszűnésének részleteit, valamint a pontok beváltásának határidejét.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az OTP Bank és az Üzemeltető fenntartja a jogot a www.otparanyponty.hu webáruház oldalain található tartalom és termékkínálat megváltoztatására.

A webáruházban a termékek oldalain látható képek és a valós termékek közötti esetleges eltérésekért, az elírási hibákért, harmadik féltől kapott (a webáruházban megjelenített) információk helyességéért, a termékek használati útmutatójának tartalmáért és azok esetleges változásaiért az OTP Bank és az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Program keretében gyűjtött pontokat kizárólag a www.otparanyponty.hu weboldalon szereplő termékekre lehet beváltani.

A webáruházban szereplő termékekhez kizárólag az abban felsorolt kiegészítők tartoznak (beszerelés, üzembeállítás nem tartozik a termékekhez). A termékek a készlet erejéig állnak rendelkezésre.Az OTP Bank, illetve az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt termék hiánya esetén (pl.: átmeneti készlethiány, vagy azt már nem gyártják, ebből kifolyólag beszerzése nem lehetséges; stb.), azzal azonos- vagy jobb minőségű, esetleg más márkájú helyettesítő terméket biztosítson. Ez esetben az Üzemeltető telefonon és emailben egyaránt értesíti a Felhasználót.

Az Üzemeltető jogosult a webáruházban szereplő egyes termékeket törölni. Amennyiben a Felhasználó korábban ilyen termékre vonatkozóan adta le megrendelését, amely még nem került kiszállításra, akkor erről az Üzemeltető a Felhasználót telefonon és emailben is értesíti. Ez esetben a Felhasználónak a pontjai visszaírásra kerülnek és új megrendelés leadására nyílik lehetősége.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelések visszautasítására az Üzemeltető készletnyilvántartásának esetlegesen előforduló hibája esetén.

A Felhasználónak és az OTP Bankkal, valamint az Üzemeltetővel szembeni esetleges jogvitáinak rendezése esetén a Budapesti Békéltető Testület jár el.

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 311. számú mellékletOTP ARANYPONT(Y) PROGRAMSZABÁLYZAT

Pontrendszere

Hatályos: 2022. április 1-tőlAz OTP Aranypont(y) Programszabályzat pontrendszere visszavonásig érvényes.


A Program keretében a 2022. január 01. után befogadott és a banki rendszerek adatai alapján jutalékolt, alábbi termékek értékesítése után szerezhető pont:

 1. Új ügyfélszerzés jóváírással

 2. Otthon hitelkártya főkártya - meglévő és új OTP-s ügyfél részére

 3. Családi Otthonteremtési Kedvezmény – Kizárólag a termékre vonatkozó egyedi szerződéssel rendelkező Ügynökvállalkozások értékesítői által közvetíthető termék.

 4. Vállalkozói standard (MKV) számlák és társasházi számlacsomagok – új ügyfél részére

(kivéve: egyedi árazású közép- és nagyvállalati fizetési számlák)


2021. január 1 és március 31 között befogadott és 2021. március 31 után jutalékolt tételek esetében 2021. január 1 napjától hatályos Programszabályzat rendelkezései az irányadók.

2021. április 1 és december 31 között befogadott és 2022. január 1 után jutalékolt tételek esetén a 2021. április 01. napjától hatályos Programszabályzat rendelkezései az irányadók.

2022. január 1 és március 31 között befogadott és 2022. március 31 után jutalékolt tételek esetében 2022. január 1 napjától hatályos Programszabályzat rendelkezései az irányadók.A táblázatban szereplő termék(ek) értékesítése esetén a felhasználók (értékesítők) az alábbi pontértéket szerzik:Simplex csomagok/Termékek

Csomag elemei és csomag jutalék feltételei/a termékek pontszám elszámolási feltételei

Pontszám

ALAP

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 100.000 Ft és 199.999 Ft közötti jóváírással

1

ALAP 2

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 200.000 Ft és 299.999 Ft közötti jóváírással

ALAP 3

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás jóváírással 300.000 Ft - 499.999 közötti jóváírással

1

ALAP 4

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás minimum 500.000 Ft jóváírással

AKTÍV

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 100.000 Ft és 199.999 Ft közötti jóváírással és folyószámlahitelkerettel

3

AKTÍV 2

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 200.000 Ft és 299.999 Ft közötti jóváírással és folyószámlahitelkerettel

AKTÍV 3

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 300.000 Ft és 499.999 Ft közötti jóváírással és folyószámlahitelkerettel

4

AKTÍV 4

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás minimum 500.000 Ft jóváírással és folyószámlahitelkerettel

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 100 000 Ft és 199 999 Ft közötti jóváírással és személyi kölcsönnel

5

SZEMÉLYI KÖLCSÖN 2

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 200 000 Ft és 299 999 Ft közötti jóváírással és személyi kölcsönnel

SZEMÉLYI KÖLCSÖN 3

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 300 000 Ft és 499 999 Ft közötti jóváírással és személyi kölcsönnel

6

SZEMÉLYI KÖLCSÖN 4

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás minimum 500 000 Ft jóváírással és személyi kölcsönnel

HITELKÁRTYA

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 100 000 Ft és 199 999 Ft közötti jóváírással és hitelkártyával

8

HITELKÁRTYA 2

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 200 000 Ft és 299 999 Ft közötti jóváírással és hitelkártyával

HITELKÁRTYA 3

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás 300 000 Ft és 499 999 Ft közötti jóváírással és hitelkártyával

10

HITELKÁRTYA 4

ügyfélszerzésnek minősülő lakossági bankszámlanyitás minimum 500 000 Ft jóváírással és hitelkártyával

Otthon hitelkártya

főkártya (Kizárólag lakáshitellel igényelhető hitelkártya, meglévő és új ügyfél részére)

Amennyiben a hitelkártya SIMPLEX csomaghoz kapcsolódik, úgy a csomagok pontszámán felül a hitelkártya után járó pontszám is elszámolásra kerül.

3

3 vagy több gyermek után új lakás vásárlás vagy építés esetén igényelt Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Pontszám kizárólag a termékre vonatkozó egyedi szerződéssel rendelkező Ügynökvállalkozások értékesítői részére, a jutalékolt tételek után számolható el!

4

Egyéb esetben igényelt Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Pontszám kizárólag a termékre vonatkozó egyedi szerződéssel rendelkező Ügynökvállalkozások értékesítői részére, a jutalékolt tételek után számolható el!

2

Vállalkozói számlák (standard)

Társasházi számlacsomagok

ÁEF-ben rögzített definíció szerinti új ügyfél részére értékesített standard vállalkozói (MKV) számlák (kivéve: egyedi árazású közép- és nagyvállalati fizetési számlák) és Társasházi számlacsomagok

3A fent felsorolt termékek után akkor számolható el pont, amennnyiben a mindenkor hatályos Általános Együttműködési Feltételek (továbbiakban ÁEF) szerint a közvetíthető termékek között szerepelnek.

A Simplex csomag elemeit és a csomag jutalék feltételeit a mindekor hatályos ÁEF szabályozza.

­*ügyfélszerzésnek minősül az az új ügyfél általi bankszámlanyitás, ahol az ügyfélnek a bankszámlanyitásra vonatkozó szerződéskötést megelőző 3. hónap utolsó napján Megbízónál nem rendelkezett releváns státuszú (nem lezárt, vagy megszüntetett) forint vagy deviza OTP lakossági folyószámlával sem fő-, sem társtulajdonoskéntA számlacsomagok után csak akkor számolható el pont, ha az ügyfélszerzéssel nyitott bankszámla megnyitása mellett, a bankszámlanyitást követő második hónap utolsó munkanapjáig az új ügyfél újonnan nyílt bankszámláján legalább egy alkalommal az egyes csomagoknál megjelölt – eltérő mértékű – jóváírás teljesül. Jóváírásnak minősül a Megbízóknál nyitott bankszámlára a bankszámlanyitást követő második hónap utolsó napjáig érkező jóváírások összessége, azzal a kikötéssel, hogy a készpénzbefizetés, a banki belüli saját számlák közötti átvezetés és a bankon belüli megtakarítás lejáratából származó bankszámlára történő visszavezetés nem számít bele.

A számlacsomagok után megjelölt pontszámot minden esetben akkor írjuk jóvá, amennyiben a csomag elemei egyidejűleg kerülnek értékesítésre. Egyidejű értékesítésnek minősül, ha a számlacsomagokban résztvevő termékelemek esetén az új ügyfélnek nyitott bankszámlanyitást követő második hónap utolsó munkanapjáig az alábbi feltételek teljesülnek:

 1. A lakossági folyószámlahitel után kizárólag a jelzett számlacsomagok részeként, új ügyfél részére történő értékesítés után számolható el pont.

 2. Otthon hitelkártya közvetítése esetén a pontszám jóváírása a hitelkártya igénylés jóváhagyása esetén számolható el.

 3. MKV számlák és a társasházi számlacsomagok közvetítése esetén a pontszám jóváírása a szerződéskötést követő hónapban történik.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény közvetítése esetén a pontszám jóváírása a folyósítást követően történik.MKV számlák és társasházi számlacsomagok közvetítése esetén a pontszám jóváírása a szerződéskötést követő hónapban történik.Korrekció: A korrekciós tételek után a korrekció jutalék elszámolását követően kerülhet pontérték meghatározásra és betöltésre.

11